Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào của bạn về các chiến lược thực thi pháp luật về quyền của NKT

Hỏi chuyên gia

Đội ngũ chuyên gia

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gồm các đại diện của liên minh các tổ chức tại Hoa Kỳ thực hiện các hoạt động tăng cường việc thực thi pháp luật về quyền của NKT trên phạm vi toàn cầu. Mỗi tổ chức có những chuyên môn nhất định về các mảng sau:

 • Tổ chức Mobility International USA (MIUSA) là tổ chức có chuyên môn về các hoạt động phát triển quốc tế hòa nhập, tập huấn về kỹ năng lãnh đạo cho các nhà hoạt động vì quyền lợi của NKT, và trao quyền cho phụ nữ khuyết tật
 • Quỹ DREDF (Disability Rights Education & Defense Fund – Quỹ Bảo vệ & Giáo dục) là tổ chức có chuyên môn về luật pháp và chính sách liên quan đến quyền dân sự của NKT, xóa bỏ phân biệt đối xử đối với NKT, giám sát việc thực hiện chính sách, vận động pháp lý, lập pháp và hỗ trợ làm đơn khởi kiện
 • Quỹ IFES (International Foundation for Electoral Systems – Quỹ Quốc tế về các Hệ thống bầu cử) là tổ chức có chuyên môn về các lĩnh vực như: quyền tham gia chính trị của NKT, bầu cử hòa nhập, phân tích lập pháp, thúc đẩy dân chủ và quyền bầu cử.
 • Tổ chức USICD (U. S. International Council on Disabilities – Tổ chức Khuyết tật Quốc tế Hoa Kỳ) là tổ chức hoạt động về giáo dục tại cơ sở trong Công ước Quốc tế về Quyền của NKT, tác động tới các vấn đề liên quan tới NKT ở cấp quốc gia, và xây dựng liên minh.

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gồm đại diện các tổ chức quan trọng trên thế giới hoạt động trong các mảng như tiếp cận cho NKT, hòa nhập cho NKT và quyền của NKT. Chính vì thế, chúng tôi sẽ có thể kết nối bạn với những nguồn lực phù hợp nhất để bạn có được giải đáp cho những băn khoăn của bạn.

Dịch vụ tư vấn này của chúng tôi là hoàn toàn miễn phí thông qua sự tài trợ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Chúng tôi sẽ giải đáp những loại câu hỏi nào?

Chúng tôi chỉ có khả năng giải đáp đề nghị của những người đến từ Ác-mê-ni-a, Ke-ni-a, Mê-hi-cô, và Việt Nam. Chúng tôi hy vọng có thể mở rộng dịch vụ này tới những khu vực khác trên thế giới. Tuy nhiên, cho dù bạn ở bất cứ nơi đâu, chúng tôi cũng hy vọng bạn sẽ tìm thấy những điều bổ ích từ website của chúng tôi.

Cho dù bạn mới làm việc trong lĩnh vực vận động chính sách hay đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này, chúng tôi sẽ luôn giải đáp các câu hỏi của bạn liên quan tới khuyết tật. Sau đây là một số chủ đề mà chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho bạn:

 1. Các phương án thay thế cho mô hình tập trung hóa NKT trong các trung tâm/cơ sở và các chiến lược huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng
 2. Các mô hình giáo dục hòa nhập cho NKT
 3. Các loại hình công việc phù hợp/hòa nhập cho NKT
 4. Phòng chống bạo lực và các mô hình huy động sự tham gia của phụ nữ khuyết tật
 5. Công nghệ, thông tin và tập huấn mang tính tiếp cận cao (NKT có thể tiếp cận được)
 6. Tiếp cận đối với các cơ sở hạ tầng
 7. Các nguồn lực về luật và chính sách về quyền của NKT
 8. Trao quyền cho phụ nữ khuyết tật
 9. Vận động chính sách liên quan tới người khuyết tật ở các đồng bào dân tộc thiểu số

Câu hỏi: Quốc gia của tôi đã có luật về quyền của NKT nhưng vấn đề nằm ở khâu thực thi (luật chưa được thực thi). Làm thế nào để thực thi luật này?

Trả lời: Pháp luật về quyền của NKT sẽ không hiệu quả nếu không có các quy định thực thi cụ thể và khung thời gian rõ ràng.

Tại thời điểm này, nhiều quốc gia trên thế giới đều đã ban hành luật cấm phân biệt đối xử hoặc bảo vệ quyền của người khuyết tật. Tuy nhiên, việc thực thi các luật đó trên thực tế lại diễn ra tại rất ít quốc gia. Một trong những lý do dẫn tới thực tế đó chính là do chưa có các quy định chi tiết về việc thực thi luật.

Luật có nói rõ rằng xã hội không được phân biệt đối xử với người khuyết tật và người khuyết tật có quyền bình đẳng, nhưng cần phải có công cụ để triển khai các quy định cấp liên bang, cấp bang hoặc cấp địa phương, cần có các tiêu chuẩn cụ thể về việc thực thi luật, và cần có các diễn đàn để giải quyết các tranh chấp để chỉ ra một cách thực tiễn các thức chuyển từ một xã hội đầy rào cản sang một xã hội lý tưởng vận hành theo pháp luật.

Ngoài ra, cần có khung thời gian cụ thể, ví dụ như, khi nào các điều chỉnh cần phải xong hoặc khi nào các tòa nhà mới có thể tiếp cận đối với người khuyết tật.

Các quy định và thời gian cụ thể cho mọi thứ từ chiều rộng của lối ra vào cho đến khả năng tiếp cận các websites trên Internet, vỉa hè cho người đi bộ và các công trình hạ tầng khác, sẽ giúp chúng ta đo kiểm được mức độ tuân thủ luật.  

Thông tin này được trích từ trang Nguyên tắc về các Quy định Cụ thể kèm theo các ví dụ. Bạn cũng có thể truy cập vào trang Các Tiêu chuẩn của Luật NKT Hoa Kỳ để học phương thức Hoa Kỳ đang đạt được các mục tiêu về tiếp cận thông qua việc chuẩn hóa các hướng dẫn về tiếp cận

Câu hỏi: Ở nước tôi, NKT gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các công trình công cộng như trường học, giao thông, và thậm chí cả lối đi dành cho người đi bộ. Những quốc gia khác đã khắc phục tình hình này như thế nào?

Trả lời: Mục Tác động trên website này đưa ra những chiến lược trên toàn thế giới – những chiến lược này có tác động thực sự đối với việc thực thi pháp luật về quyền của NKT, bao gồm các chiến lược tăng cường tiếp cận.

Từ trang Tác động, bạn có thể tìm hiểu về các chiến lược theo chủ đề bằng cách sử dụng từ khóa. Hãy gõ từ 'physical accessibility' (tiếp cận các công trình công cộng) vào ô sàng lọc thì bạn sẽ thấy các chiến lược liên quan tới tiếp cận các công trình công cộng.

Ví dụ: bạn có thể tìm thấy thông tin về việc nhóm hoạt động về tiếp cận ở Việt Nam đã được hỗ trợ gì từ chính phủ trong việc làm cho hệ thống xe buýt trong thành phố có thể tiếp cận được đối với NKT hay việc các tổ chức phi chính phủ ở Mỹ đã hiện thực hóa việc xây dựng 50 lối đi dốc cầu thang ở những khu vực công cộng như thế nào.

 

Câu hỏi: Làm thế nào để thuyết phục các cán bộ cơ quan nhà nước ở khu vực tôi ở tin rằng NKT có thể có những đóng góp quan trọng cho xã hội?

Trả lời:  Các nhà hoạch định chính sách và pháp luật cấp cao và những người ảnh hưởng có thể là những nhân tố quan trọng mà bạn cần hướng tới trong các nỗ lực vận động chính sách của bạn.

Một đất nước cho dù theo chế độ dân chủ hoặc xã hội chủ nghĩa, quân chủ lập hiến, hay cộng hòa liên bang, miễn là nước đó được công nhận là một nước pháp quyền và có các cơ quan đại diện chính phủ - các cơ quan xây dựng và quản lý các quy định pháp luật – thì nước đó cần phải có liên minh của các cơ quan đại diện chính phủ - những cơ quan am hiểu về quyền của người khuyết tật.

Vấn đề khuyết tật hiện hữu trong nhiều lĩnh vực, có mối tương quan tới chính trị, chủng tộc, giới và kinh tế. Một cá nhân có thể sinh ra là người khuyết tật (khuyết tật bẩm sinh), trở thành khuyết tật do bị tai nạn hoặc do trải qua một vấn đề sức khỏe vì mắc bệnh mãn tính nào đó, có con hoặc thành viên trong gia đình là người khuyết tật, bước sang độ tuổi suy giảm về sức khỏe (ví dụ, suy giảm thị lực, thính lực, v.v…), hoặc lập gia đình với người có người thân là người khuyết tật. 

Việc tìm được những người lãnh đạo có tầm ảnh hưởng – những người có kinh nghiệm về vấn đề khuyết tật – đóng vai trò rất quan trọng. Dưới đây là các gợi ý về các phẩm chất và năng lực của những cá nhân đó:

 • Có kinh nghiệm hoặc ít nhất là cởi mở đối với việc học hỏi về các hình thức phân biệt đối xử và các rào cản mà người khuyết tật phải đối mặt.
 • Có khả năng diễn tả các mục tiêu của luật về quyền của người khuyết tật và các lý do tại sao luật pháp lại quan trọng khi họ nói chuyện với đồng nghiệp của họ, và sẽ có thể kết nối các lãnh đạo về quyền của người khuyết tật với các diễn đàn chính trị - xã hội quan trọng.
 • Có nhân viên pháp lý đã được đào tạo và có thể hỗ trợ quá trình xây dựng ngôn ngữ dự luật, và có thể cảnh báo một các liên minh những người khuyết tật về các cơ hội và các rủi ro khi một dự luật đang chuẩn bị trở thành một luật.
 • Nếu người đại diện chính phủ là người khuyết tật thì họ cũng có thể giúp chống lại các định kiến rằng người khuyết tật có năng lực hạn chế và triển vọng tương lai hạn chế.

Thông tin này được trích từ trang Principle on Champions for Your Cause (Các nhà hoạt động xã hội vì quyền của người khuyết tật), trong đó gồm có các ví dụ. Bạn cũng có thể vào trang Communicating with Elected Officials (Trao đổi với các cán bộ được đề cử) để có các hướng dẫn về việc truyền tải thông điệp hiệu quả.

Câu hỏi: Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc vận động chính sách về quyền của NKT, và tôi muốn tìm hiểu về các cam kết và chính sách liên quan tới NKT của đất nước tôi. Có rất nhiều nguồn thông tin liên quan đến vấn đề này.

Trả lời: NKT và các liên minh của họ phải là những người hiểu biết về pháp luật liên quan tới NKT. Tuy nhiên, một vấn đề chung  ở nhiều quốc gia là: chính NKT không ý thức được những quyền mà họ có, và do vậy họ không biết khởi kiện như thế nào hoặc họ không biết thông báo tới các nhà chức trách như thế nào về việc các luật pháp liên quan tới quyền của họ đang không được thực thi. 
Bất kỳ một xã hội nào cũng chắc chắn phải có một số lượng lớn người khuyết tật và đồng minh của họ - những người am hiểu và chịu trách nhiệm đối với các luật liên quan tới họ, và sẵn sàng sử dụng bất cứ phương tiện gì họ có để thông báo với chính quyền khi các luật về quyền của người khuyết tật không được thực thi. Cộng đồng những người khuyết tật với các dạng tật khác nhau phải tiếp tục hoạt động cho đến khi nào các luật đó được thực thi.

Website này nhằm loại bỏ các rào cản và thu hẹp các khoảng cách thông tin bằng cách thu thập, sắp xếp và lưu trữ các luật và chính sách liên quan tới NKT tại các quốc gia tham gia dự án RightsNow! Từ trang Luật pháp, bạn có thể tìm hiểu các luật theo từng quốc gia, chủ đề, phạm vi, v.v… bằng cách sử dụng từ khóa. Ví dụ: bạn có thể tìm thấy: 

 • Các báo cáo và tài liệu liên quan đến việc thực thi Công ước Quốc tế về Quyền của NKT ở mỗi quốc gia 
 • Luật pháp quốc gia tập trung hoàn toàn vào chủ đề NKT hoặc các tài liệu pháp lý khác liên quan tới các chủ đề chính như y tế và quy trình bầu cử (những chủ đề này cũng rất liên quan tới tới NKT)
 • Luật pháp về NKT của các bang
 • Các chính sách về NKT, tài liệu tập huấn, báo cáo, các tài liệu liên quan khác được xây dựng và/hoặc phân phối bởi các cơ quan nhà nước, các tổ chức của NKT, các tổ chức phi chính phủ quốc tế, hoặc các loại hình cơ quan/tổ chức khác

Bảo mật thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân chỉ được sử dụng cho mục đích trả lời câu hỏi của bạn. Chúng tôi cam kết không đưa thông tin cá nhân của bạn vào các danh sách email hoặc các trang mạng quảng cáo. Các câu hỏi của bạn có thể được sử dụng trong các phần khác của website này. Nhưng chúng tôi sẽ không đưa kèm thông tin cá nhân của bạn lên các phần đó.

Hỏi chuyên gia

Khi điều thông tin vào mẫu dưới đây, câu hỏi của bạn sẽ tự động được chuyển tới đội ngũ chuyên gia của chúng tôi. Bạn sẽ nhận được câu trả lời trong vòng 02 tuần. Nếu câu hỏi của bạn cần được hồi âm gấp, xin hãy nêu rõ trong câu hỏi và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức hồi âm lại sớm nhất cho bạn.

Phản hồi của bạn về website của chúng tôi