Tăng số lượng độc giả bằng cách áp dụng những gợi ý sau đây để tạo ra những website có thể tiếp cận được bởi tất cả mọi người
Thanh thực đơn dưới đây của một website cho thấy một số tính năng về tiếp cận, bao gồm các lựa chọn để thay đổi cỡ chữ và tăng độ tương phản.

Các tính năng tiếp cận của Web bao gồm khả năng thay đổi cỡ chữ và độ tương phản màu sắc.

Khi tạo hoặc nâng cấp các websites, cần phải đảm bảo rằng NKT với các dạng tật khác nhau đều có thể sử dụng các website đó.

Một website có thể tiếp cận thường được mã hóa và thiết kế bởi một nhà thiết kế website. Nhà thiết kế này am hiểu và tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về thiết kế sao cho NKT có thể tiếp cận được, đặc biệt là các Hướng dẫn về Tiếp cận Nội dung Website do Liên minh World Wide Web xây dựng (W3C).

Bảng kiểm sau bao gồm các thuật ngữ website và một số câu hỏi quan trọng bạn cần chú ý trong quá trình xây dựng một website tiếp cận. Tài liệu dưới đây bao gồm thông tin về trang web này và các hướng dẫn, tài liệu tham khảo khác.

Các thuật ngữ quan trọng về website mà bạn cần biết

Khả năng tiếp cận hoặc trang “Cách sử dụng website này”:

Người dùng website nên đọc trang “Cách sử dụng website này” hoặc “khả năng tiếp cận” vì trang này mô tả các tính năng về tiếp cận của website và đưa ra những hướng dẫn đối với các tính năng đó, ví dụ như cách tăng cỡ chữ hoặc cách bật phụ đề. Các bạn có thể xem một ví dụ về một trang web như vậy tại website của Ủy ban Bầu cử Anh quốc tại đường dẫn sau: http://www.aboutmyvote.co.uk/accessibility 

Alternative text (alt-text):

Alt texts là mô tả chung về nội dung của một hình ảnh nào đó được hiển thị khi một hình ảnh không nhìn thấy được trên trang. Những người dùng phần mềm đọc màn hình có thể nghe alt text thay vì nhìn hình ảnh. Alt-texts thường được bổ sung thông qua giai đoạn back-end (giai đoạn kết thúc) của một website. Các bạn có thể truy cập vào http://webaim.org/techniques/alttext/  để xem hướng dẫn về các viết alt texts.

Back-end hoặc front-end (giai đoạn kết thúc và bắt đầu):

Back-end là giao diện mà tại đó bạn (hoặc một nhà thiết kế web) có thể bổ sung một nội dung mới hoặc mã để thay đổi giao diện hoặc hoạt động của front-end của một website. Front-end của một website là giao diện thông thường mà người dùng website thường thấy.

Breadcrumbs:

Tính năng “breadcrumb” nhằm giúp người dùng website quay lại các trang trước. Breadcrumbs tập hợp các đường link phân cấp giúp khách truy cập biết mình đang ở vị trí nào của website, chuyên mục nào từ đó có thể di chuyển thuận lợi từ trang này trang khác trong 1 website. Breadcrumbs thường được đặt ở đầu của trang web. Ví dụ một breadcrumb như sau: 

Về chúng tôi >> Lịch sử >>  từ năm 1950 – 1960

Phụ đề:

Có hai loại phụ đề video: đó là captions và subtitles.

  • Captions bao gồm các ghi chú về đoạn hội thoại và âm thanh (ví dụ: tiếng chuông cửa, một người đang nói bằng một giọng lạ, tiếng gió thổi) để người điếc hoặc khiếm thính có thể hiểu.

  • Subtitles được dùng để làm phụ đề cho hội thoại, nhưng không chứa các âm thanh thuộc loại captions ở phía trên. Vì lý do này nên người điếc hoặc khiếm thính thích dùng caption hơn.

Mặc dù YouTube cung cấp tính năng subtitles tự động (YouTube gọi tính năng này là “automatic captioning”, nhưng thực chất đó là subtitles vì tính năng này của YouTube không có khi chú về các âm thanh (chỉ có ghi chú về tiếng nói) và kết quả thường không chính xác. Hy vọng một lúc nào đó khi công nghệ được cải tiến thì captions sẽ được bổ sung một cách thủ công thông qua YouTube hoặc một chương trình chỉnh sửa như là Final Cut Pro.

Văn bản dễ đọc:

Cũng nên đưa ra một dạng văn bản dễ đọc. Văn bản dễ đọc là những nội dung và minh họa đã được đơn giản hóa để giúp người thiểu năng trí tuệ hoặc người đọc không phải là người bản xứ có thể đọc hiểu một văn bản một cách dễ dàng. Hai ví dụ về định dạng văn bản dễ đọc có thể tìm thấy ở www.promotethevote.co.uk/ và http://www.everyvotecounts.org.uk/ 

Trình chiếu ảnh:

Trình chiếu ảnh (Photo slideshows) là một tính năng thường gặp trên nhiều websites (xem ví dụ tại www.dredf.org hoặc www.miusa.org), nhưng tính năng này không hoàn toàn tiếp cận đối với NKT. Photo slideshows vẫn có thể cho phép người đọc màn hình di chuyển giữa các slides để tới các đường dẫn bằng cách cung cấp các mô tả và phụ đề ảnh theo dạng alt text đối với từng bức ảnh.

Text-to-Speech (tính năng chuyển văn bản thành giọng nói):

Text-to-speech là một tính năng cho phép bạn nhấp chuột vào văn bản để nghe thấy nội dung. Tính năng này không nhằm thay thế phần mềm đọc màn hình, mà chỉ là một cách khác giúp người dùng website nắm được các thông tin quan trọng, đặc biệt là những người gặp khó khăn khi đọc. Các ví dụ về tính năng này có thể tìm thấy trên website của Hiệp hội Chính quyền địa phương Thụy Điển (www.skl.se/english) và website của Ủy ban Bầu cử Thụy Điển (spoxy4.insipio.com/generator/se/www.val.se/)

BẠN làm gì để cải thiện quyền của NKT?

Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết về chiến luợc của bạn.

Chia sẻ ngay bây giờ!