Các công cụ & nguồn lực hỗ trợ các nhà hoạt động XH & đại biểu QH vận động cho việc phê chuẩn Hiệp ước Marrakesh để tạo ĐK cho người mù, khiếm thị & NKT khác không có khả năng đọc tiếp cận với các tác phẩm đã công bố
Một máy tỉnh bảng trên mặt bàn có một thiết bị nhỏ đi kèm. Một cô gái/bé gái đang khám phá chữ nổi trên thiết bị đó, với sự trợ giúp của một người khác

Một cô gái sử dụng màn hình chữ hổi để tiếp cận các văn bản trên máy tính bảng

Theo Hiệp hội Người mù Thế giới (Blind World Union), tổng số các ấn phẩm có định dạng tiếp cận được đối với người mù hoặc NKT khác không có khả năng đọc trên toàn thế giới chiếm tỷ lệ dưới 10%. Hiệp ước Marrakesh là một thỏa thuận giữa các quốc gia phê chuẩn nhằm điều chỉnh luật bản quyền để tăng số lượng các ấn phẩm có định dạng tiếp cận cũng như gửi các ấn phẩm có định dạng tiếp cận qua biên giới các quốc gia để người mù và NKT không có khả năng đọc có thể tiếp cận được các ấn phẩm đó.

Do Hiệp ước Marrakesh vẫn còn mới nên cho đến nay mới chỉ có một số ít các quốc gia đã phê chuẩn Hiệp ước này. Quốc gia của bạn đã phê chuẩn Hiệp ước này chưa? Nếu chưa, một số công cụ có thể giúp bạn vận động chính phủ của nước bạn phê chuẩn Hiệp ước Marrakesh.

Hiệp hội Người mù Thế giới cung cấp:

  • Một website bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Pháp với nhiều thông tin cụ thể hơn về Hiệp ước Marrakesh, cách thức vận động mọi người có thể áp dụng để có thêm nhiều quốc gia phê chuẩn hiệp ước này, và một số tài nguyên khác có liên quan.
  • Một lá thư từ Hiệp hội Người mù Thế giới được gửi tới chính phủ của tất cả các nước để đề nghị họ phê chuẩn Hiệp ước này (có sẵn dưới đây bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha để tải về).
  • Một danh sách những cán bộ thuộc Hiệp hội Người mù Thế giới mà bạn có thể liên hệ, qua email, để được hướng dẫn thêm về cách thức bắt đầu quá trình phê chuẩn Hiệp ước Marrakesh ở quốc gia của bạn.

Công ty công nghệ Benetech cũng có một website với nhiều chủ điểm mà bạn có thể sử dụng để vận động chính phủ nước bạn phê chuẩn Hiệp ước Marrakesh.

Liên minh Sách Tiếp cận (Accessible Books Consortium) là một nỗ lực hợp tác giữa các bên liên quan bao gồm Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), Hiệp hội Người mù Thế giới và các tổ chức khác. Liên minh này hoạt động để hỗ trợ các mục tiêu của Hiệp ước Marrakesh thông qua các sáng kiến khác nhau được thiết kế để tăng số lượng ấn phẩm có định dạng tiếp cận đối với người mù và những NKT không có khả năng đọc. Hãy khám pháp website của Liên minh này để tiếp cận các nguồn tài nguyên nhằm giúp bạn tạo ra nhiều ấn phẩm với định dạng tiếp cận hơn ở đất nước của bạn. Dưới đây có một trang thông tin giới thiệu bằng tiếng Anh về Liên minh Sách Tiếp cận.

BẠN làm gì để cải thiện quyền của NKT?

Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết về chiến luợc của bạn.

Chia sẻ ngay bây giờ!